56 کالا

 • رژ لب جامد این لی مدل Bonbon شماره 210رژ لب جامد این لی مدل Bonbon شماره 210

  رژ لب جامد این لی مدل Bonbon شماره ۲۱۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Chocolate Bar شماره 450رژ لب جامد این لی مدل Chocolate Bar شماره 450

  رژ لب جامد این لی مدل Chocolate Bar شماره ۴۵۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Cinnamon شماره 400رژ لب جامد این لی مدل Cinnamon شماره 400

  رژ لب جامد این لی مدل Cinnamon شماره ۴۰۰

  35,000 تومان
    ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Dive شماره 330رژ لب جامد این لی مدل Dive شماره 330

  رژ لب جامد این لی مدل Dive شماره ۳۳۰

  35,000 تومان
  ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Kindness شماره 580رژ لب جامد این لی مدل Kindness شماره 580

  رژ لب جامد این لی مدل Kindness شماره ۵۸۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Ladylike شماره 640رژ لب جامد این لی مدل Ladylike شماره 640

  رژ لب جامد این لی مدل Ladylike شماره ۶۴۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لیرژ لب جامد این لی

  رژ لب جامد این لی مدل Midnight Srtars شماره ۴۲۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد spf ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای  پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610

  رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره ۶۱۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Primrose شماره 540

  رژ لب جامد این لی مدل Primrose شماره ۵۴۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310

  رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره ۳۱۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی (inlay)رژ لب جامد این لی مدل Scarletشماره 300

  رژ لب جامد این لی مدل Scarletشماره ۳۰۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Spicy Girl شماره 460رژ لب جامد این لی مدل Spicy Girl شماره 460

  رژ لب جامد این لی مدل Spicy Girl شماره ۴۶۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Sunset شماره 430رژ لب جامد این لی مدل Sunset شماره 430

  رژ لب جامد این لی مدل Sunset شماره ۴۳۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Toffee شماره 410رژ لب جامد این لی مدل Toffee شماره 410

  رژ لب جامد این لی مدل Toffee شماره ۴۱۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد spf ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای  پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Viollet Velvet شماره 600رژ لب جامد این لی مدل Viollet Velvet شماره 600

  رژ لب جامد این لی مدل Viollet Velvet شماره ۶۰۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب جامد این لی مدل Voodoo شماره 660رژ لب جامد این لی مدل Voodoo شماره 660

  رژ لب جامد این لی مدل Voodoo شماره ۶۶۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژ لب مایع این لی (INLAY )رژ لب مایع این لی (INLAY )

  رژ لب مایع این لی مدل Ruby Glow شماره M250

  35,000 تومان
  • ایجاد جلوه ای زیبا و درخشان بر روی لب ها • دارای دوام و ماندگاری بالا • حاوی مواد مرطوب کننده جهت حفظ شادابی لب ها • دارای بافت نرم و سبک بدون ایجاد حالت چسبندگی
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد این لی مدل Dreaminess شماره 550رژلب جامد این لی مدل Dreaminess شماره 550

  رژلب جامد این لی مدل Dreaminess شماره ۵۵۰

  35,000 تومان
  ویتامین:ندارد SPF:ندارد صادر کننده مجوز:سازمان غذا و دارو ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی فاقد سرب و مواد آلرژی زا دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۱

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 01 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۲

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 02 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۳

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 03 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۴

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 04 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۵

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 05 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
 • رژلب جامد مات بیجورکارژلب جامد مات بیجورکا

  رژلب جامد مات بیجورکا شماره ۰۶

  31,000 تومان
  نوع : مات مدل : Matte Velvet شماره رنگ : 06 حجم : 4 گرم کشور سازنده : تحت لیسانس فرانسه سایر ویژگی ها : بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی ، بافت نرم و روان ، عدم نفوذ به اطراف لب ، رنگدانه های غنی ، بسته بندی زیبا و شیک ، حاوی ترکیبات نرم کننده لب ، تنوع رنگ بالا ، پوشش دهی یکدست ، ماندگاری و دوام بالا،…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها