ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )
ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )
ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )
ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )
ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )
ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )

ریمل بلند کننده مژه این لی (INLAY )INALY Extreme Length Mascara


• بلند کننده و حالت دهنده مژه ها

• با ساختاری ویژه جهت ایجاد ظاهری طبیعی

• افزایش زیبایی و گیرایی مژه ها

• دارای برس مناسب جهت افزایش هر چه بیشتر طول مژه ها