محلول پاک کننده آ رایش چشم دو فاز این لی 120 میل
محلول پاک کننده آ رایش چشم دو فاز این لی 120 میل
محلول پاک کننده آ رایش چشم دو فاز این لی 120 میل
محلول پاک کننده آ رایش چشم دو فاز این لی 120 میل

محلول پاک کننده آرایش چشم دو فاز این لی ۱۲۰ میلInlay 2 Phase Eye Makeup Remover 120ml


عنوان مرجع محلول پاک کننده آ رایش چشم دو فاز این لی 120 میل
برند این لی
ویژگی بدون الکلدو فازفاقد پارابنفاقد مواد عطری
نوع پوست چربحساسخشکمختلطمعمولیهمه پوست ها