سایه چشم این لی sunlit garden
سایه چشم این لی sunlit garden
سایه چشم این لی sunlit garden
سایه چشم این لی sunlit garden

سایه چشم ۴ رنگ مدل Sunlit-Garden این لی (INLAY)


  • ایجاد پوششی زیبا و مخملی بر روی چشم ها
  • بافتی نرم و ابریشمی
  • دوام و ماندگاری طولانی
  • چهار رنگ مکمل و منحصر به فرد