زمانی که این عطر مردانه را بر روی نبض خود اسپری می کنید متوجه رایحه ی ترشی از ترکیبات تمر هندی، برگ درخت لیمو و نارنج خواهید شد. این ترکیب انرژی و شادی را به شما هدیه خواهد کرد . پس از مدتی این نت‌ها جای خود را به نت های میانی که متشکل از بوی جوز هندی، فلفل سیاه، گل بنفشه و هل هستند ، خواهند داد و در نهایت نت‌های پایانی با وجود عنبر، مشک، چوب درخت سرو و گیاه اوک‌موس، جایگزین نت‌های میانی خواهند شد. رایحه ی عطر جانوین وایت مردانه اعتماد به نفس بالایی را در شما ایجاد خواهد کرد که با انرژی فراوانی همراه خواهد بود .

  • نت اولیه : تمر هندی، برگ درخت لیمو و نارنج
  • نت میانی : جوز هندی، فلفل سیاه، گل بنفشه و هل
  • نت پایه : عنبر، مشک، چوب درخت سرو و گیاه اوک‌موس